NUR Travel është një agjenci turistike kryesisht e dedikuar për të ofruar shërbime të jashtëzakonshme për besimtarët myslimanë për pelegrinazhet e tyre të Haxhit dhe Umres. Misioni ynë i ka rrënjët në sigurimin që udhëtimet tuaja të shenjta të përputhen me mësimet e Kuranit dhe traditat e Profetit Muhamed, paqja qoftë mbi të.

+41 76 244 28 43
Baronrain 6a, Balsthal, Schweiz
[email protected]
Image Alt

Haxhi

Udhëtimi Shpirtëror Më i Madh: Haxhi

Nisja në Haxh, shtylla e pestë e Islamit, është një pelegrinazh transformues që qëndron si një testament për përkushtimin, unitetin dhe përulësinë e miliona muslimanëve nga e gjithë bota. Ky udhëtim i shenjtë në qytetin e shenjtë të Mekës është një manifestim i thellë i besimit dhe një mundësi për të pastruar shpirtin, për të kërkuar falje dhe për t’iu afruar Allahut.

Shtylla e Haxhit:

Haxhi nuk është thjesht një udhëtim fizik; është një angazhim shpirtëror që kërkon përkushtim të thellë. Është një pelegrinazh që çdo musliman i kualifikuar aspiron ta bëjë të paktën një herë në jetën e tij, me kusht që të jetë i aftë fizikisht dhe financiarisht. Haxhi përfaqëson unitetin e Umetit Musliman, pasi besimtarët me prejardhje dhe kultura të ndryshme bashkohen për të përmbushur këtë detyrim të jashtëzakonshëm.

Udhëtimi i Jetës:

Haxhi është një udhëtim i vetë-zbulimit dhe ripërtëritjes shpirtërore. Pelegrinët ndërmarrin një sërë ritualesh që përkujtojnë jetën dhe sakrificat e Profetit Ibrahim dhe familjes së tij. Udhëtimi përfshin aktivitete të tilla si Tavafi i Qabesë, qëndrimi në fushën e Arafatit dhe gurëzimi simbolik i shtyllave që paraqesin shejtanin.

Mësimet e Haxhit:

Përvoja e Haxhit jep mësime të thella të durimit, vetëmohimit dhe mbështetjes te Allahu. Është një kohë kur pelegrinët i heqin lidhjet e tyre të kësaj bote dhe vijnë para Allahut me përulësi dhe sinqeritet. Sfidat fizike dhe emocionale me të cilat përballen gjatë pelegrinazhit shërbejnë si kujtesë për natyrën kalimtare të jetës dhe përgjegjësinë përfundimtare në Ahiret.

Bekimet e Haxhit:

Përfundimi i Haxhit është një burim bekimesh të pafundme. Besohet se ata që e ndërmarrin këtë udhëtim me zemër të pastër dhe qëllim të sinqertë kthehen me mëkatet e tyre të falura, sikur të kishin lindur përsëri. Ndjenja e përtëritjes shpirtërore dhe kujtimet e udhëtimit qëndrojnë me pelegrinët për një jetë, duke formuar këndvështrimin e tyre për besimin dhe jetën.

Bashkimi në pelegrinazh:

Haxhi është një përvojë thellësisht personale dhe kolektive që lë gjurmë të pashlyeshme në zemrat e atyre që e ndërmarrin atë. Ekspertiza dhe mbështetja jonë sigurojnë që pelegrinazhi juaj të kryhet me kujdesin dhe udhëzimin maksimal, duke ju lejuar të zhyteni plotësisht në thelbin shpirtëror të Haxhit.

Përgjigjuni thirrjes:

Përgjigjuni thirrjes së Haxhit, një udhëtim besimi, bashkimi dhe përulësie. Kontaktoni Nur Travel për të mësuar më shumë rreth këtij pelegrinazhi të jashtëzakonshëm, rëndësisë së tij dhe hapave për t’u bërë pjesë e kësaj tradite të thellë shpirtërore. Le të jemi shoqëruesit tuaj në këtë udhëtim të mrekullueshëm të zemrës dhe të shpirtit.

Udhëtimet për në Haxh:

Scan the code